• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Увага!!!!!! Оголошено конкурс на посаду директора Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любимівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області

Увага!!!!!! Оголошено конкурс на посаду директора Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любимівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області

2020-07-08

/Files/images/mittvost/big-i_41.jpg

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Нововоронцовської РДА

оголошує конкурс на посаду директора Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любимівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області

1. Місце знаходження закладу освіти:

Любимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Любимівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області

вул. Таврійська, буд.55, с. Любимівка, Нововоронцовський район, Херсонська область, 74212

2. Найменування посади та умови оплати праці:

Директор Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любимівської сільської ради Нововоронцовського району Херсонської області.

Посадовий оклад – 6451 тис.грн.

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника опорного закладу освіти:

Керівником закладу повної загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох робів, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров'я , що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних данних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- фотокартку розміром 4х6 см.;

- автобіографія та/або резюме ( за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України ( стор. 1, 2, 3, 11, 12) або ID – картки;

-копію документа про вищу освіту ( з додатком, що є його невід'ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього ( періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, що підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

5. Місце та етапи проведення конкурсного відбору:

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Нововоронцовської РДА

за адресою: Херсонська область, Нововоронцовський район, смт.Нововоронцовка, вул. Воронцова, 26,

6. Конкурсний відбір включає такі етапи:

09.07 – 06.08. 2020 року – подання претендентами документів;

07-10.08.2020 року – перевірка конкурсною комісією поданих документів та прийняття рішення щодо допущення чи недопущення до участі у конкурсі, оприлюднення на офіційному веб-сайті переліку осіб, допущених до участі у конкурсному відборі.

11-13.08.2020 року- ознайомлення кандидатів із закладом повної загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування;

14.08.2020 року - конкурсний відбір на перевірку знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку опорного закладу загальної середньої освіти,

17.08. 2020 року - оголошення переможця, укладення трудового договору.

Додаткова інформація за т. 0972569934 Кателевська Альона Олегівна.

Перелік тестових письмових питань для перевірки кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання

1. Перелік тестових письмових питань, критерії оцінювання

1. Що належить до невід'ємних складників системи освіти?

2. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

3. Які плакати, стенди, листівки, або інші об'єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

4. Хто затверджує статут закладу освіти"?

5. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?

6. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

7. Хто є учасниками освітнього процесу?

8. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

9. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

10. На основі якого документа розробляється освітня програма?

11. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?

12. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

13. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

14. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?

15. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?

16. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?

17. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

18. Що означає «якість освіти»?

19. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

20. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

21. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?

22. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?

23. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

24. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

25. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?

26. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?

27. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?

28. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

29. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?

30. Яка освіта вважається спеціалізованою?

31. Що належить до системи загальної середньої освіти?

32. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

33. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

34. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

35. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

36. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?

37. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?

38. Якою є мінімальна тривалість навчального року?

39. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?

40. Що визначає модельна навчальна програма?

41. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

42. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?

43. 3 яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?

44. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

45. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

46. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?

47. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?

48. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?

49. Що визначає індивідуальна програма розвитку?

50. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об'єднаннями?

51. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?

52. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?

53. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

54. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

55. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

56. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я?

57. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

58. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

59. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

60. Яких принципів зобов'язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?

Із загального переліку питань у спосіб, визначений конкурсною комісією, для кожного учасника тестування обирається 30 тестових питань. Кожне питання передбачає три варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним. На виконання тестових завдань відводиться 30 хвилин.

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

2. Ситуаційне завдання (зразок) та критерії оцінювання

У п’ятому класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до директора школи з проханням забрати учня з цього класу. При цьому зауважують, що, якщо так не станеться, то будуть скаржитися начальнику відділу освіти.
Якими мають бути подальші дії директора школи, щоб конструктивно вирішити проблему?

Ситуаційні завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. На виконання ситуаційного завдання відводиться 30 хвилин.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

3. Презентація та критерії оцінювання перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 63

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Вересень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930