• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Протидія корупції

Робота з питань запобігання та виявлення корупції

Нормативно-правове забезпечення з питань запобігання та виявлення корупції

Затверджую

Директор школи ___________________Г.В.Лигун

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Любимівської сільської ради Херсонської області

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любимівської сільської ради Херсонської області (далі - уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за наказом директора Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любимівської сільської ради Херсонської області (далі – Любимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна директору Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає окремим працівникам Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти ректора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від працівників Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Любимівською ЗОШ І-ІІІ ступенів, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Директор Любимівської ЗОШ І-ІІІ ступенів сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання антикорупційної програми, що підлягають здійсненню у 2018 році

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Розглянути питання щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь на нарадах при директорі

І квартал,

ІІІ квартал

Директор школи

2

Організувати доведення вимог нового антикорупційного законодавства до підлеглих працівників під особистий підпис

Вересень-лютий

Директор школи

3

Забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого добору кандидатів

Постійно

Директор школи

4

Забезпечити організаційну роботу щодо своєчасного надання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

До 1 квітня 2018 року

Директор школи

Заступник з НВР

5

Використовувати систему електронного документообігу

З 01.01.2018

Директор школи

6

Використовувати для подання звітності до управління освіти єдиної інформаційної системи управління освітою

Постійно

Директор школи

7

Забезпечити функціонування системи електронного документообігу між управлінням освіти та школою

Постійно

Директор школи

8

Проводити семінари, засідання за «круглим» столом, зустрічі із залученням громадських організацій і представників засобів масової інформації для обговорення проблем здійснення антикорупційної політики в навчальному закладі, напрямків участі громадськості у підвищенні її ефективності тощо

Постійно

Директор школи

Заступник з НВР

9

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення сторінки сайту школи щодо надання адміністративних послуг, що міститимуть інформацію, необхідну для отримання таких послуг

Постійно

Директор школи

Відповідальний за веб-сайт

11

Організувати та провести заходи з поширення знань про антикорупційне законодавство серед учасників навчально-виховного процесу у школі

ІІ квартал, ІV квартал

Директор школи

12

Поширювати знання про антикорупційне законодавство серед батьківських колективів, учнівської молоді шляхом проведення виховних годин, анкетування, тематичних занять з питань протидії корупції, виховних заходів з метою формування негативного ставлення учнівської молоді до корупційних проявів

ІІ квартал, ІV квартал

Директор школи

Заступники директора

класні керівники

13

У школі створити куточок «Молодь проти корупції»

І квартал 2018

Гергель А.С.

14

Подавати узагальнену інформацію щодо проведених заходів у школі, зокрема виховних заходів з метою негативного ставлення учнівської молоді до корупційних проявів, щоквартально до 1 числа місяця, наступного за звітним

Щоквартально

Директор школи

Заступники директора

Кiлькiсть переглядiв: 1784

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Січень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031