• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховуємо Патріота України

/Files/images/8ddc5244fd.gifБЕССРОЧНАЯ АКЦИЯ! . "Одесса поднимает флаги!Архів матеріалів - Обухівський НВК "СЗОШ-ЗОШ І-ІІІ ст.1 ім.А.Малишка"Изображение - savepic.su — сервис хранения изображений

/Files/images/zavduvacha/__98.png/Files/images/zavduvacha/1830178qyjed01h98 (1).gif

П Р А П О Р

/Files/images/ukrana/flag_klass_.gif/Files/images/zavduvacha/1830178qyjed01h98 (1).gif

Г Е Р Б

/Files/images/ukrana/428306.jpg

Мої статті - Каталог статей - Косяківська ЗОШ

Гімн України

"Ще не вмерла Україна"

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Сайт ДНЗ "Центр розвитку дитини" - Патріотичне виховання юного покоління

МОДЕЛЬ ПАТРІОТА

Виховання патріотизму. Опитувальник
Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним. Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується все залежить від мене.Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що набуває сьогодні особливого значення. Головною запорукою процвітання держави є національно-патріотичне виховання молоді, частина якої щороку поповнює лави державних службовців. Адже саме вони вносять свої корективи в закони, суспільне життя, етико-моральні засади. Щоб ці реформи не призводили до краху, національно-патріотичне виховання повинно супроводжувати молодь впродовж всього їхнього шкільного й студентського життя. Можна багато говорити про виховання молоді, як абстрактної маси, але ті пафосні розмови ні до чого не призведуть. Під словом «молодь» ми повинні вбачати своїх дітей, методику виховання молоді ототожнювати з вихованням власних. Якими б ми хотіли бачити своїх дітей? Чесними; вихованими; добрими; людьми, які поважають старше покоління. Ці якості можна об’єднати в етично-моральну групу, без якої жодне суспільство не існує. Для того щоб виховати ці якості, в Україні в загальноосвітніх закладах викладаються уроки етики, на яких вчителі намагаються привити дітям гуманне ставлення до оточуючих, закласти основи моралі.

Патріотами своєї держави; свідомими громадянами; людьми, які пам’ятають своє коріння й шанують пам'ять предків; громадянами, які готові в будь який момент віддати своє життя за Батьківщину. Ці якості можна об’єднати в національно-патріотичну групу.

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. Суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу. Суспільства, яке є єдиним дієвим механізмом розбудови не олігархічної, а народної демократії, правової України, виступає, з одного боку, джерелом опозиції державній владі, а з іншого - взаємодоповнює її, реалізуючи свої розвивальну і контролюючу функції.

Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; ісуспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання.

На сьогодні головною метою школи є формування й розвиток всебічно розвинутої, свідомої особистості з чіткою життєвою позиціє, готової зробити гідний вибір свого майбутнього. Сучасний навчальний заклад переживає складний період, коли здійснюється перехід до особистості та неповторності кожного учня. В основу виховання і навчання, в центр їх оновлених парадигм слід поставити дитину, її гармонійний розвиток.

Психолого-педагогічним основам виховання в українській школі присвячені праці А. Бойка, О. Киричука, В. Оржеховського, М. Стельмаховича. Про професійну підготовку вчителя щодо здійснення процесу формування творчої особистості учня йдеться у працях О. Алексюка, І. Зязюна, А.Капської, В.Коротова; про розуміння вчителем психологічних характеристик учня – у працях психологів та педагогів Л. Виготського, С. Рубінштейна, В. Бондаря, С Полгородника, В. Турченка, І. Беха та ін.

Суспільство чекає якісно нового рівня функціонування освітньо-виховної системи від загальноосвітньої школи, інших нвачально-виховних закладів усіх типів. Навчальний заклад, який поважає власну гідність учня, його запити та інтереси, надає всі умови для самореалізації та розвитку. В основу виховної роботи слід покласти ідею виховання та формування творчої особистості учня. Один із пріоритетних напрямів у виховній роботі є:

  • виховання учнів на засадах патріотизму та громадянської свідомості.

При плануванні виховної роботи зі школярами слід враховувати особливості віку.

Формування патріотичних якостей молодших школярів відбувається у взаємодії школи та сім'ї. Визначено три групи патріотичних якостей, які тісно пов'язані в структурі особистості:

1) якості , що характеризують ціннісне ставлення особистості до сім'ї;

2) якості, що визначають моральне ставлення до людей, толерантне ставлення до інших культур і націй;

3) якості , що характеризують ставлення до своєї країні, рідного краю. Визначено педагогічні умови формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи і сім'ї, які реалізуються через цілісний навчально-виховний процес початкової школи в трьох напрямах:

1) використання елементів патріотичного виховання у навчальній діяльності; 2) налагодження спільної діяльності педагогів і батьків у формуванні патріотичних якостей молодших школярів. Запропоновано методику діагностування рівнів сформованості патріотичних якостей дітей молодшого шкільного віку; методичне забезпечення патріотичного виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи.

Основний напрям реалізації принципів виховання - це психологічний — він полягає в формуванні в школярів високої психологічної стійкість, готовності до виконання складних та відповідальних завдань за будь-яких умов обстановки, формування найважливіших психологічних якостей, необхідні успішної життя і правоохоронної діяльності у суспільстві. Воно включає вивчення та прогнозування соціально-психологічних процесів у шкільництві, профілактику негативних явищ та запобігання проявам девіантної поведінки, зняття психологічної напруженості, подолання стресу.

Найефективніший метод виховання дітей – це щира розмова, проникнення у його внутрішній світ, інтерес та почуття поваги до його особистості, сприйняття його критики. Діти надзвичайно чутливі до несправедливості та недовіри з боку педагога. Тому від особистості педагога, від багатства його внутрішнього світу, від знання ним психології залежить ефективність усієї виховної роботи. Гаслом виховної роботи повинне стати висловлювання Ж.-Ж. Руссо «у серце увійде лише те, що йде від серця»

Патріотичне виховання в "Барвінку" - Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу 29 "Барвінок" Білоцерківської

Модель патріота

Анкета для учнів

«Визначення толерантності»

Опитувальник для учнів

Батьківщина для мене – це ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бути патріотом – це означає----------------------------------------------------------------

Бути несправжнім патріотом – це означає -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Толерантність – це----------------------------------------------------------------------------

Толерантність я проявляю у тому,що --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я вважаю, що всі народи світу мають право -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я не вважаю, що один народ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я вважаю за неприпустиме ----------------------------------------------------------------

Для виховання патріотизму в школі необхідно -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я вважаю, що в школі неможна ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я вважаю, що вчителі мають право-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я вважаю, що батьки мають право -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мені ніколи не заборонять ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мені можуть заборонити------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анкета для батьків

«Визначення толерантності»

Опитувальник для батьків:

Чи прищеплюєте ви своїй дитині патріотичні ідеали?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

У чому це проявляється?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Чи вважаєте ви за необхідне обговорювати питання толерантності та патріотизму на батьківських зборах?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Обґрунтуйте свою думку.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Як ви ставитесь до проявів націоналізму та шовінізму?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Чи засуджуєте ви ці питання в родині?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Які, на ваш погляд, заходи мають проводитися в школі з виховання толерантності учнів, виховання в дітях патріотизму?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Патріотичне виховання :: ДНЗ 34 "Ромашка" м.Умань

Анкета №1

Як Ви розумієте патріотичне виховання?

1. Як Ви розумієте патріотичне виховання?

А) Любов до своєї батьківщини і служіння йому.

Б) Нав'язування ідеології.

В) Не знаю.

2. Як Ви розумієте термін «мужність»?

А) Якості особистості з сильними рисами характеру.

Б) Якості особистості зі слабкими рисами характеру.

В) Мені це незнайоме.

3. Необхідно зараз звертати увагу на патріотичне виховання покоління?

А) Так.

Б) Ні.

В) Не знаю.

4. Що означає для Вас «Родина», «Вітчизна»?

А) Це місце, де народився або виріс.

Б) Це термінологія, що позначає місце народження або місце проживання.

В) Я не знаю, що це означає.

5. Вважаєте ви себе патріотом? У чому це проявляється?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Як Ви вважаєте, ким і де має проводитися патріотичне виховання?

А) У сім'ї.

Б) У школі .

В) В сім'ї і в школі.

7. Коли необхідно робити основний упор на патріотичне виховання?

А) З раннього дитинства.

Б) У підлітковому і юнацькому віці.

В) У більш зрілі роки.

8. Піднімалися чи питання про патріотизм у вашому навчальному закладі?

А) Так.

Б) Ні.

В) Частково.

9. Вважаєш ти, що в школі повинен бути окремий навчальний предмет, пов'язаний з патріотичним вихованням?

А) Так, я вважаю, що необхідний такий предмет, який робить упор на патріотичне виховання.

Б) Ні, такий предмет в рамках шкільної програми не потрібен.

В) Вважаю, що патріотичне виховання необхідно проводити в комплексі, а не тільки в рамках одного предмета.

10. Чи є сенс у патріотичному вихованні в наш час?

А) Так, зараз, як ніколи в наш час необхідно патріотичне виховання .

Б) Я не бачу зараз в цьому сенсу.

В) Я не уявляю, що це таке.

11. Чи є в Україні патріотизм?

А) Так.

Б) Ні.

В) Не знаю.

12. Як ви ставитеся до введення в школі спеціального курсу «Основи військово-патріотичного виховання»?

А) Згоден.

Б) Не згоден.

В) Не думав.

13. Хотіли б Ви, щоб у школі проводили конкурси пісень на патріотичну тему?

А)Так.

Б)Ні.

В) Не знаю.

14. Хотіли б Ви брати участь в іграх, змаганнях, зльотах, пов'язаних з патріотичною тематикою?

А)Так, я б брав у них участі.

Б) Ні, мені це нецікаво.

В)Я не знаю.

15. Яку якість виховує в людях патріотичне виховання?

А) Любов до Батьківщини, почуття обов'язку, самовідданість.

Б) Працьовитість, незалежність характеру, акуратність.

В) Інші якості.

16.Знаєте ви історію Великої Вітчизняної війни та її героїв?

А) Так.

Б) Ні.

В) Дуже слабо.

Г) У школі проходили, але я не надав цьому значення .

17. Чи ведуть у Вас в сім'ї бесіди про патріотичне виховання?

А) Так.

Б) Ні.

В) Іноді.

18. Як Ви розумієте: це одне і те ж чи ні: «Бути громадянином означає бути патріотом своєї Батьківщини»?

А) Згоден з цим висловлюванням.

Б) Не згоден.

В) Я можу бути патріотом, але не мати громадянства.

/Files/168cc5f83ba5.jpg

Анкета №2

Як Ви розумієте патріотичне виховання?

1.Чи любите Ви свою країну?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні.

2.Чи пишаєтесь Ви тим, що є громадянином України?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні

3.Чи знаєте Ви історію свого рідного міста?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні.

4.Чи дотримується Ваша родина звичаїв та традицій нашого народу?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні.

5.Чи поважаєте Ви українську мову?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні.

6.Чи спілкуєтесь Ви українською мовою?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні.

7.Чи потрібна Україні друга державна мова?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні.

8.Чи вважаєте Ви службу в армії обов’язком громадянина України?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні.

9.Чи читаєте Ви художню літературу рідною мовою?

А) Так ;

Б) важко відповісти ;

В) ні.

10.Чи вважаєте Ви себе патріотом України?

А) Так;

Б) важко відповісти;

В) ні.

/Files/808893677.gif/Files/images/taras_shevchenko/щщщ.jpg


Анкета

для вивчення моральної орієнтації учнів

Учень____________________________________ клас _____________

1.Cкільки тобі років?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Cтать ----------------------------------------------------------------------------------------

3. Як ти ставишся до поглядів своїх батьків на життя?

А) повністю згоден;

Б) не згоден.

Б)

.

4. Що є найголовнішим у житті ( чого б ти хотів домогтися насамперед)?

А) багато грошей;

Б) можливість допомагати людям;

В) цікава робота;

Г) визнання навколишніх;

Д) фізична сила і здоров’я;

5. Як ти ставишся до людей інших рас і національностей?

А) неприязно, з ненавистю ;

Б) спокійно;

В) поважаю, цікавлюсь;

6. З якими твердженнями ти погоджуєшся?

А) дбати про процвітання своєї країни - головне для громадянина;

Б) людина має дбати лише про свою сім’ю;

В) людина має дбати тільки про себе.

7. З якими судженнями ти погоджуєшся?

А) людина відповідає за все що відбувається навколо;

Б) людина відповідає тільки за свої вчинки;

В) людина відповідає за свою сім’ю і близьких людей;

Г) людина відповідає за долю світу і довкілля.

8. Яка з життєвих позицій є твоєю?

А) я поважаю кожну людину, якщо вона не злочинець;

Б) я поважаю близьких і друзів;

В я поважаю тільки багатих і знаменитих;

Г) я поважаю тільки старших;

Д) я не мушу будь-кого поважати.

9. Праця для людини – це :

А) реалізація власних сил і можливостей;

Б) не приємний обов’язок ;

В) потреба здорового організму.

10. Яке із наведених суджень ти поділяєш?

А) у колективі почуваєшся сильнішим, здається, що виростають крила;

Б) колектив допомагає жити, вчитися, підтримує у важкі хвилини ;

В) колектив обмежує свободу людини ;

Г) людина в колективі перетворюється на піщинки.

11.У тебе приязні стосунки з однокласниками?

А) безперечно;

Б) так;

В) не знаю;

Г) ні.

12. Які дії, вчинки, особисті властивості своїх однокласників ти найбільше шануєш?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Які дії, негативні вчинки, особисті властивості своїх однокласників ти найбільше засуджуєш?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Які теми, висвітлюванні у кінофільмах, в телепередачах, тебе найбільше цікавить?

А)кримінальна хроніка ;

Б) події в світі ;

В) досягнення науки;

Г) проблеми моралі;

Д) класична музика;
Е)політика.

miscorio
/Files/j318170_1288899788.jpg

/Files/j318170_1288899804.jpg/Files/j318170_1288899820.jpg/Files/j318170_1288899875.jpg/Files/j318170_1288899836.jpg/Files/j318170_1288899857.jpg

/Files/j318170_1289070309.jpg/Files/j318170_1289070340.jpg/Files/j318170_1289070351.jpg/Files/j318170_1289070362.jpg/Files/images/taras_shevchenko/еее.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 5020

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Лютий 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728