/Files/images/prezentatsya_dosvdu/img083.jpg

/Files/images/prezentatsya_dosvdu/img084.jpg

Програма факультативного курсу

«Формування загальнопізнавальних умінь і

навичок як шлях до самоосвітньої діяльності школярів»

Пояснювальна записка

Авторська програма факультативного курсу «Формування загальнопізнавальних умінь і навичок як шлях до самоосвітньої діяльності школярів» відповідає стратегічній меті сучасної школи, яка визначена Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»)
ЇЇ мета: допомогти учням поглибити та систематизувати знання, прийоми, уміння, навички навчальнопізнавальної діяльності та організації навчальної праці, що є шляхом до самоосвітньої діяльності школярів. Сформувати поняття «самоосвітня діяльність» та «уміння вчитися».
Продовжити розвивати навчально-пізнавальні уміння та прийоми їх набуття.
Виховувати культуру розумової праці та культуру міжособистісних стосунків
У сучасному світі міцність держави визначається інтелектуальним потенціалом, який є найбільшою цінністю нації. Перед кожним новим поколінням, перш за все, постає завдання – оволодіти накопиченим соціальним досвідом людства. Відповідно до сьогодення, в Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») визначена стратегічна мета сучасної школи, »), а саме «… створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного потенціалу як найвищої цінності нації». Це означає, що школа, учитель зобов’язані так організувати навчально-пізнавальний процес, щоб учень з задоволенням і бажанням вчився самостійно набувати знання. Для цього вчителю необхідно постійно формувати потребу в знаннях та необхідність в навчанні, удосконалювати вміння і навички розумової праці учнів.
Програма складається з вступу та чотирьох розділів, які мають логічну послідовність. У Вступі та всіх послідуючих темахварто зосередити увагу на таких моментах:
Що буде вивчатися;
Як буде вивчатися;
Для кого і навіщо це необхідно;
Яким буде кінцевий результат.
Вступ вмотивовує діяльність учнів, готує до свідомого сприйняття матеріалу, орієнтує на кінцевий результат. Учні мають усвідомити мету, завдання, поняття «неперервна освіта» та «уміння вчитися», мотивація та рефлексія, важливість знань про самого себе та своє місце у сучасному світі.
Розділ І «Від самопізнання до самовиховання» представлений матеріалом, який допоможе учневі усвідомити рівень власного «Я», розуміти власні можливості і здібності. Розвивати уміння аналізувати власні вчинки, звітувати перед самим собою, спілкуватися з різними групами людей, співставляти «хочу» і «можу», розуміти важливість самоспостереження, самоконтролю, самовиховання, свідомо вмотивовувати навчально-пізнавальну діяльність.
Розділ ІІ «Психологічні основи та прийоми навчально-пізнавальної діяльності» дасть можливість учням ознайомитися з мисленнєвими процесами, які відбуваються під час сприйняття і пізнання оточуючого світу, узагальнити і поглибити психологічні основи та прийоми навчальнопізнавальної діяльності, що складають синтезоване поняття «уміння вчитися». Сухомлинський В.О. писав про те, що не можна миритися з таким положенням, коли «школьник изучает и узнает многое о звездах и морских глубинах, о далеких галактиках и элементарных частицах, о государственном устройстве Древнего Египта и Вавилонии, но не изучает и ничего не знает что происходит у него в голове, когда он воспринимает и познает окружающий мир…» [56]. Мислення відбувається за участю пам’яті та уваги і пов’язане з конкретною особистістю. Тому школярі у цьому розділі поглиблять знання про власну мисленнєву діяльність, пам'ять та увагу шляхом діагностики. На конкретних прикладах під час практичних робіт ознайомляться з прийомами розвитку пам’яті, уваги, мислення. Саме ці знання і вміння сприятимуть раціональному здійсненню навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Розділ ІІІ «Організація навчально-пізнавальної праці» спрямований на розвиток організаційної, операційної, інформаційної та комунікативної складової навчально-пізнавальних умінь, а саме:
· навчання учнів організовувати свою діяльність із набуття знань ;
· розвивати уміння виконувати певні дії пізнавальні, розумові,
практичні;
· розвиток комунікативних вмінь;
· розвиток вмінь необхідних для отримання нових знань і застосування їх у різних сферах людської діяльності.
Практичні роботи цього розділу сприяють розвитку вмінь працювати з книгою, оволодівати основними формами запису, користуватися трьома спсобами читання - ознайомитись, прочитати, вивчити. Учні засвоюють методику динамічного читання, будують структуру виступу – виступають. Набувають знань з самоорганізації навчальної роботи на уроці та вдома.
Розділ завершує узагальнюючий урок «Самоосвітня діяльність школярів та її напрямки», на якому підсумовуються набуті знання та уміння, що лежать в основі самоосвітньої діяльності школярів. Необхідно підвести учнів до розуміння поняття «самоосвіта».
Самоосвіта – частина безперервної освіти, це активна пізнавальна діяльність, яка відбувається за особистої ініціативи людини у формі колективної чи індивідуальної самостійної роботи щодо оволодіння знаннями. Самоосвітня діяльність школярів має цілий ряд напрямків:
1. Розвиток громадянської активності, яка обумовлена проблемами формування світогляду;
2.Самоосвіта спрямована на більш поглиблене вивчення окремих предметів або циклу предметів;
3. Самоосвіта спрямована на знайомство з професією і підготовкою себе до неї;
4.Самоосвітня діяльність пов’язана з улюбленими заняттями: технікою, радіоелектронікою, конструюванням, моделюванням, доглядом за птахами, тваринами, рибами тощо;
5.Самоосвітня діяльність повязана з розвитком своїх здібностей (фізичних, естетичних та ін.);
6. Самоосвіта повязана з самовихованням, питаннями формування моралі, рис свого характеру та ін. [3]
Таким чином узагальнюючий урок підготує учнів до сприйняття VІ розділу «Твоє майбутнє в твоїх руках». Він представлений матеріалом, який дає змогу зрозуміти ціну часу як простору для саморозвитку, власну відповідальність за своє майбутнє та важливість вибору професії. Виконання практичних робіт сприятиме формуванню умінь, які допоможуть виявити схильність до певної професії, раціонально розподіляти час, осмислювати і вмотивовувати власну діяльність. Вхідне та вихідне тестування «Пізнай себе» дасть можливість учням співставити рівні самопізнання на початок занять (перше заняття) та на кінець (останнє заняття).

Завдання курсу:

1.Ознайомити учнів з напрямками самопізнання (мотиваційна сфера)

та сприяти їх самореалізації;

2.Сформувати уявлення про психологічні основи та прийоми

навчально-пізнавальної діяльності;

3.Сприяти науковій організації навчально-пізнавальної діяльності, як

одній із складових успішного навчання та самореалізації учня;

4.Допомогти усвідомити значення рефлексії, як однієї з форм

мотивації навчально-пізнавальної діяльності та будь-якої людської

діяльності;

5.Розвивати навчально-пізнавальні уміння та прийоми;

6.Виховувати культуру розумової праці та міжособистісних стосунків.

Очікувані результати

Засвоєння програми факультативного курсу «Формування загально- пізнавальних умінь і навичок як шлях до самоосвітньої діяльності школярів»

сприятиме:

1. Підвищенню якості формування знань і умінь.

2. Розширенню шляхів пізнавальної активності учнів.

3. Розвитку мисленнєвої діяльності.

4. Формуванню впевненості в собі, відновленню життєвої енергії та

творчих сил.

5. Підвищенню продуктивності навчальної праці, від неї залежить

рівень навчального навантаження.

6. Поліпшенню ефективності використання виховних можливостей

навчального процесу.

7. Розвитку мотиваційної сфери життєдіяльності учнів.

8. Підготовленості до самоосвітньої діяльності.

Принципи побудови програми

· Відповідає завданням розвитку, навчання й виховання

· підростаючого покоління.

· Має тісний зв’язок з навчальними предметами і відповідає

· навчальному матеріалу.

· Відповідає віковим і психофізичним особливостям учнів.

· Враховує досвід створення чинних аналогічних програм.

· Відповідає навчально-методичному та матеріально-технічному

· забезпеченню.

Даний факультативний курс розрахований на учнів 9-11 класів. Дає можливість розширити, систематизувати та поглибити прийоми, уміння і навички навчально-пізнавальної діяльності. Викладається протягом 35 годин (по 1 годині на тиждень) за рахунок варіативної частини. Має практичне спрямування: 12 годин відведено на розгляд теоретичних питань, 22 години припадає на практичну частину, 1 година – резервний час


Кiлькiсть переглядiв: 347

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Липень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031